Holl bynciau

+

Yr arweiniad gorau i lladd ei a sut y byddai eich helpu

Mae degau o filoedd o resymau na fyddai'n caniatáu i'r defnyddiwr i wneud yn siŵr bod y diwerth ar Mac neu iDevice yn cael ei gwagio heb unrhyw fater a broblem. Mae hefyd yn nodi y dylai defnyddiwr y sicrhau y defnyddir y gorau a'r cais o'r radd flaenaf yn y cyswllt hwn yn caniatáu defnyddwyr i wneud yn siŵr bod adnoddau system heb eu meddiannu a hefyd cael y canlyniad gorau fel y dylai cais yn gweithio o dan unrhyw amod. Mae hefyd yn nodi bod y diwerth yn un cais o'r fath yn gwneud yn siŵr bod gan y defnyddiwr yn cael y gorau ac mae y swyddogaethau o'r radd flaenaf pan ddaw i wacáu yn lladd ag ar gyfer llawer o ddefnyddwyr yn wedi bod yn un o'r materion hynny y byddai'n gwneud yn siŵr bod y defnyddiwr mynd i drafferth tawel yn aml. Mae hefyd yn nodi bod yn hyn o beth dylai y defnyddiwr hefyd wneud yn siŵr bod y ceisiadau a'r technegau gorau hefyd yn cael eu cymhwyso i wneud yn siŵr bod y Gweinidog wedi mynd o fewn nid oes amser o gwbl. Bydd y rhannau olaf o'r canllaw hwn hefyd yn caniatáu i'r defnyddiwr i gael mewnwelediad dwfn am y pwnc ac i wneud yn siŵr bod y cais yn cael ei ddefnyddio yn y modd gorau i sicrhau bod y defnyddiwr yn cael y canlyniad o'r radd flaenaf yn y cyswllt hwn. Mae hefyd yn nodi bod y cais gorau o'r broses yn bosibl dim ond os dilynir y technegau gorau a grybwyllir yn y canllaw hwn.

The best guide to trash it and how it would help you

O dan y sefyllfaoedd byddai diwerth wedi ei defnyddio

Ceir llawer o resymau i fwynhau cais trawiadol hwn ac am yr un rheswm, mae'n nodi y dylai defnyddiwr y gwnewch yn siŵr nad yw'r technegau sydd wedi'u crybwyll yma ond yn gymwys yn y modd gorau ond dylai maent hefyd gael ei ddadansoddi i wneud yn siŵr bod cymhwysir y rhai gorau a bod y defnyddiwr yn cael y canlyniad mewn ffordd ragorol. Byddai'n hefyd yn galluogi'r defnyddiwr i gael y fargen orau heb unrhyw oedi a fyddai'n gwneud yn siŵr hefyd bod y defnyddiwr yn dadansoddi'r sefyllfa o dan y mae ei Gyfrifiadur personol neu Mac yn gorwedd fel y gellir cymhwyso yr ateb yn unol â hynny. I wneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y gwasanaeth gosod gorau yn y cyswllt hwn cynghorir i wneud yn siŵr bod y rhesymau canlynol a'r disgrifiadau cysylltiedig yn cael eu hastudio drwyadl:

The best guide to trash it and how it would help you

1. materion mewn llaw trashing

Mae'n un o'r prif resymau oherwydd a diwerth a wedi cael ei ddefnyddio ac mae hefyd yn nodi bod y trashing â llaw yn y cyswllt hwn naill ai rhewi neu nad yw'n gweithio o gwbl. Diwerth wedyn wedi'i osod fel rescuer i wneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y gorau heb unrhyw fater a helynt.

2. y nifer o eitemau i'w dileu yn rhy fawr

Os yw hyn yn wir yna mae hefyd yn achosi i'r system i ddamwain ac i wneud yn siŵr y gorau a gwasanaethau o'r radd flaenaf yn cael eu defnyddio heb unrhyw fater a broblem. Os yw nifer fawr o eitemau diwerth wedi eu dileu, mae hefyd yn achosi problemau y gellir eu goresgyn gan ddefnyddio diwerth y mae'n ymgeisio

Sut i ddefnyddio diwerth wedi ei

Y broses sy'n gysylltiedig â cais yn syml go iawn ac mae nifer fawr o gamau cymryd rhan yn hyn o beth. Mae hefyd yn nodi y dylai y defnyddiwr wneud yn siŵr bod y sgrinluniau hynny eu hymgorffori o fewn y broses hefyd yn edrych ar wneud yn siŵr y darperir y gorau a gwasanaeth o'r radd flaenaf i ddefnyddwyr heb unrhyw broblem. Mae'r broses yn syml i'w gweithredu, ac mae hefyd yn nodi y dylai y defnyddiwr wneud yn siŵr bod yn y broses byth wedi hepgor o unrhyw gam yn unig fod yn siŵr bod y gorau a chanlyniadau o'r radd flaenaf yn cael eu mwynhau heb unrhyw oedi. Mae hefyd yn cynghori y dylai defnyddwyr gael cyngor arbenigol os ymddengys fod y broses yn anodd:

1. Mae'r gosodiadau preifatrwydd yn newid ar y Mac. O dan diogelwch a phreifatrwydd > cyffredinol > caniatáu apps lawrlwytho > unrhyw le i wneud yn siŵr bod y cais yn cael ei lawrlwytho:

The best guide to trash it and how it would help you

2. o'r URL http://www.nonamescriptware.com/installation-and-usage/ dylai y defnyddiwr wneud yn siwr bod y cais yn eu llwytho i lawr, gosod a lansiwyd:

Download mac version Download win version

The best guide to trash it and how it would help you

3. cais wedyn yw ei redeg mewn modd 32 did a bydd yn gwneud yn siŵr bod yr eitemau diwerth yn cipio ei hun, ac felly hefyd bydd gwneud yn siŵr fod wedi gorffen y broses wedi llwyr heb unrhyw ffwdan. Hefyd, bydd yr eicon diwerth droi gwyrdd:

The best guide to trash it and how it would help you

Dewisiadau eraill yn lle lladd ar ei

Mae llawer o geisiadau y gellid eu defnyddio fel dewis arall yn lle lladd ei ac felly mae hefyd yn nodi y dylai defnyddiwr y sicrhau y cymhwysir y gorau a canlyniadau o'r radd flaenaf yn y cyswllt hwn. Yn y canllaw hwn Fodd bynnag y ceisiadau gorau y gellid ei ddefnyddio yn lle'r diwerth bydd sôn amdano ac yn crybwyll y bydd hefyd yn sicrhau hefyd rhoddir disgrifiad am y cais. Y mwyaf cyffredin 3 apps yn fel a ganlyn:

1. diwerth llosgwr

Mae hefyd yn un o'r ceisiadau a gwneud yn siŵr y bydd y defnyddiwr yn cael diwerth gorau a gwagio canlyniadau ar Mac a hefyd yn gwneud yn siŵr bod y defnyddiwr byth yn wynebu problemau gyda diwerth y yn pentyrru bob tro. Y broses o ddefnyddio syml hwn tylwyth teg cais a gellir eu gweld yn hawdd ar we.

The best guide to trash it and how it would help you

2. Mae bin TG

Cais oer arall a fyddai'n gwneud yn siŵr nad gwagio diwerth yw bargen mawr o gwbl. Hefyd yn gwneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael gwybodaeth am y ffeil wedi'i dileu heb unrhyw oedi a gaiff y gwaith ei wneud heb unrhyw broblem.

The best guide to trash it and how it would help you

3. smart diwerth

Mae'n nodi bod y cais hwn wedi'i raddio uchel gan ddefnyddwyr fel y bu un o'r cymdeithion gorau ar gyfer y rheini a oedd yn dymuno cael diwerth a datrys mater gwag heb unrhyw fater. Tebyg i geisiadau dau eraill y defnydd yn eithaf syml.

The best guide to trash it and how it would help you

Uchaf