Holl bynciau

+

Dileu/dad-ddileu ffeiliau

1 dileu ffeiliau
Mae 2 yn dad-ddileu ffeiliau

Adfer y system – yw adfer y System yn dileu ffeiliau?


System Restore – Does System Restore Delete Files?


Yr ydym i gyd yn defnyddio ein gliniaduron a cyfrifiaduron bob dydd ac mae wedi dod yn rheidrwydd gydag amser. Mae angen inni osod ffeiliau, a rhaglenni newydd a pori'r rhyngrwyd ac wrth wneud hynny, gall eich system yn ymddwyn annormal neu yn rhy araf. Adfer y system yn nodwedd o Windows sy'n ategu'r system awtomatig ac yn ffeil gofrestrfa pan eich bod yn gosod rhaglen newydd neu yrwyr hynny os ydych yn teimlo unrhyw newid mewn perfformiad y system gallwch ei adfer yn ôl at y pwynt pan nad oedd y feddalwedd neu'r gyrrwr yn bresennol. Gall fod llawer o resymau y gallech fod yn dymuno perfformio adfer y system a allai ddatrys eich problem.

Rhan 1 Pa fathau o ffeiliau a beth adfer y System wneud ei gall adennill?

System Restore – Does System Restore Delete Files?

Beth adfer y System ei wneud mewn gwirionedd yw mae'n eich helpu chi i adfer ffeiliau system y cyfrifiadur i bwynt cynharach mewn amser. Mae'n creu pwynt adfer ychydig cyn y dyddiad a'r amser pan ddechreuodd chi sylwi ar broblemau yn eich system. Mae'n defnyddio nodwedd o'r enw system amddiffyn a rheolaidd yn creu pwyntiau adfer yn arbed ar eich cyfrifiadur.

Gellir defnyddio adfer y system i adfer ffeiliau system Windows, rhaglenni, a gosodiadau cofrestrfa wedi'i osod ar eich system. Hefyd yn gwneud newidiadau i ffeiliau swp, sgriptiau a holl fathau eraill o ffeiliau gweithredadwy a grëwyd ar eich system. Nid yn effeithio ar eich ffeiliau personol ac maent yn aros yr un fath. Ond ni all adfer y system yn eich helpu i adfer eich ffeiliau personol fel e-bost, dogfennau, lluniau neu os cânt eu colli.

System Restore – Does System Restore Delete Files?

Rhan 2 Sut i wneud copi wrth gefn ar gyfer adfer y System?

System Restore – Does System Restore Delete Files?

I greu copi wrth gefn neu adfer y pwynt mae angen i chi ddilyn y camau isod:

Cam 1:

Cliciwch ar y botwm 'Cychwyn' ar eich bwrdd gwaith. Unwaith y bydd yn ymddangos yn y ddewislen cychwyn, De-gliciwch ar yr opsiwn 'Cyfrifiadur'.

Cam 2:

Mae'r ddewislen yn ymddangos. Cliciwch ar 'Eiddo' i sgrin System a diogelwch newydd yn agor.

Cam 3:

Yn y newydd sgrin, cliciwch ar 'System amddiffyn' ar ochr chwith y sgrin. Ffenestr newydd yn ymddangos a enwir 'System Priodweddau'.

Cam 4:

Cliciwch ar yr opsiwn 'Creu' ar gael ar y gwaelod i greu copi wrth gefn neu adfer pwynt. Sgrîn newydd yn ymddangos yn gofyn am y disgrifiad o'r pwynt adfer.

Cam 5:

Rhowch ddisgrifiad yr hoffech chi eu rhoi yn y gofod, ac yna cliciwch ar 'Creu'. Dewislen yn ymddangos sy'n dangos eich statws creu pwynt adfer. Cymryd amser i greu copi wrth gefn neu mae pwynt adfer yn dibynnu ar faint o ddata a pherfformiad a cyflymder eich system ac ati.

Cam 6:

Unwaith y bydd wedi creu copi wrth gefn wedi'i gwblhau, bydd neges yn ymddangos yn dweud Mae creu pwynt adfer wedi'i gwblhau. Cliciwch ar yr opsiwn 'Agos' i gwblhau'r broses.

rhan 3 Sut i adfer ffeiliau a ddilëwyd gyda gwneud copi wrth gefn o adfer y System?

System Restore – Does System Restore Delete Files?

Gall adfer ffeiliau a ddilëwyd hawdd gyda copïau wrth gefn. Mae Windows wedi creu ffeiliau copi wrth gefn awtomatig o bryd i'w gilydd. I adfer ffeiliau yn dilyn y camau isod:

Cam 1:

De-gliciwch ar y ffolder gyrchfan neu yriant lle collodd eich ffeil. Ar gyfer e.e. eich ffeil wedi cael ei dileu yn 'Fy dogfennau', yna iawn, cliciwch ar 'Fy dogfennau'. Mae'r ddewislen yn ymddangos.

Cam 2:

Sgroliwch i lawr a chlicio ar 'Priodweddau'. Mae gwneud hynny yn agor ffenestr newydd. Yn y ffenestr newydd hon, cliciwch ar y tab 'Fersiynau blaenorol' bresennol ar y brig.

Cam 3:

Bwydlen newydd ymddangos y mae sawl copïau wrth gefn ar gyfer y gyriant penodol neu gyrchfan ar wahanol adegau. Dewiswch y copi wrth gefn rydych am i adfer drwy glicio arno unwaith.

Cam 4:

Ôl i chi ddewis y ffeil, cliciwch ar yr opsiwn 'Adfer'. Bydd neges yn ymddangos yn gofyn a ydych yn siŵr eich bod am adfer y data. Cliciwch ar 'Adfer'.

Cam 5:

Neges yn ymddangos bod ffeil wedi'i adfer yn llwyddiannus ar eich system. Cliciwch ar 'OK' i gwblhau'r broses.

rhan 4 Mwy o awgrymiadau a gwybodaeth am adfer y System

System Restore – Does System Restore Delete Files?

1. Mae'n fel arfer yn ddoeth i ddefnyddio meddalwedd gwrth-firws da ar eich system i osgoi unrhyw sefyllfaoedd o ddefnyddio adfer y system.

2. Mae'n ddoeth i sganio rhaglenni a gyrwyr a cyn ei gosod ar eich system er mwyn osgoi weithrediad annormal eich system.

3. dylid creu pwyntiau copi wrth gefn neu adfer lluosog fel y gellir adfer y system a ffeiliau yn effeithiol rhag ofn unrhyw camweithio yn y system.

Uchaf