Holl bynciau

+

Oes Bin Ailgylchu ar iPhone i chi achub rhag colli data

Mae angen bin ailgylchu ar gyfer pob ffôn ben uchel a ddefnyddir ar hyn o bryd ledled y byd. Bydd yn gwneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y gorau canlyniadau ac hefyd yn gwneud yn siŵr bod Roedd y ffeiliau sydd ddamweiniol dileu yn cael eu hadfer heb unrhyw fater a broblem. Mae hefyd yn nodi bod y rhan fwyaf o'r ceisiadau sy'n cael eu darparu i fod yn ddefnyddwyr yn hyn o beth yn y rhai sydd am ddim ac am yr un rheswm hefyd yw eu sgôr uchel fel y mae pawb wrth ei bodd i gael am ddim yn y cyswllt hwn.

Is there a Recycle Bin on iPhone to save you from data loss

Mae hefyd yn nodi bod y defnyddiwr yn hyn o beth dylai wneud siŵr y caiff y llawlyfr cais hefyd lawrlwytho a yw defnydd yn egluro oherwydd os na wneir hynny wedyn efallai y cais nid yn gweithio'n iawn gyda'r defnyddiwr ac mae'r canlyniadau dymunol yn rhywbeth na ellir eu diwallu yn y cyswllt hwn. Mae hefyd yn nodi bod eu holl diwerth wedi trin y ceisiadau hyn yn datblygu gadw mewn cof y safonau uchaf ar gyfer datblygu a er gwaethaf am ddim yn cael ceisiadau hyn eu diweddaru aml ac mae angen yr awr i wneud yn siŵr bod Mae ceisiadau wedi'u gosod yn y modd gorau a bod y defnyddiwr yn cael y gorau allan o'r defnydd yn ogystal y mae hynny'n amserol, a heb unrhyw fater.

A oes unrhyw ap bin ailgylchu ar gyfer iPhone/iPad?

Yn anffodus mae'n gwestiwn yr ateb i a yw na mawr ac am yr un rheswm, mae hefyd yn nodi y gall y defnyddiwr wneud yn siŵr bod unwaith y caiff dileu oddi ar yr iPhone yn eitemau y mae byth hadfer. Mae hefyd yn nodi y dylai y defnyddiwr wneud yn siŵr bod y ceisiadau a'r data cysylltiedig fod yn bresennol ar y cof iPhone yw nad dim ond eu cadw ofalus iawn, ond dylid cymryd mesurau rhagofalus hefyd i wneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y gorau ac y flaenaf yn arwain yn hyn o beth. Y newyddion da yw nad oes ffordd swyddogol i adfer y data coll Apple Inc. ond ceir rhai ffyrdd nad ydynt yn draddodiadol ac yn answyddogol i wneud yn siŵr bod y data yn cael ei adfer heb unrhyw fater a broblem.

Is there a Recycle Bin on iPhone to save you from data loss

Mae hefyd yn nodi y dylai y defnyddiwr hefyd wneud yn siŵr bod y rhan olaf o diwtoriaid yn cael ei hastudio hefyd i wneud yn siŵr bod Mae gorau a meddalwedd mwyaf anhygoel yn rhaglen ar gyfer adfer data yn llwytho i lawr a gosod y byddai gwneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y canlyniad gorau heb unrhyw fater a broblem. Mae hefyd yn nodi y dylai y defnyddiwr hefyd wneud yn siŵr bod y camau a ddarperir hefyd yn cael eu gweithredu yn yr un drefn.

Sut i adfer y ffeiliau a ddilëwyd ar iPhone?

Fel y soniwyd amdano cyn yn ogystal nad oes unrhyw ffordd swyddogol o wneud yn siŵr bod y data yn cael ei hadalw gan yr iPhone Fodd bynnag, ceir ffyrdd answyddogol i wneud yn siŵr bod y mater ei ddatrys heb unrhyw broblem a Wondershare Dr. Fone yw'r un atebion o'r fath sy'n ei gwneud yn siŵr bod y gorau a mecaneg mwyaf datblygedig yn nid yn unig gwneud cais ond mae y defnyddiwr hefyd yn cael y canlyniadau gorau yn ôl. Mecaneg cyffredinol sydd wedi cael eu defnyddio o fewn y Wondershare Mae Dr. Fone gwneud yn siŵr bod y ffordd orau i mae wedi'i ymgorffori o fewn y system a fyddai'n gwneud yn siŵr bod y defnydd nid yn unig yn syml ond yn ddefnyddwyr dibrofiad gall hefyd fynd am hyn heb unrhyw fater a broblem. Mae defnydd effeithiol ac effeithlon o'r rhaglen sy'n gwneud yn siŵr y bydd y defnyddiwr yn cael y canlyniad gorau ac mae data o'r iPhone yn adennill heb unrhyw fater a broblem. Mae'n un o'r rhaglenni gorau sydd nid yn unig yn effeithiol, ond mae hefyd yn darparu bod 100% yn gwarantu y bydd canfod y ffeiliau a gollwyd heb unrhyw broblem os nad wedi eu bod wedi'u disodli gyda rhyw fath o raglen arall yw llwytho i lawr ar gyfer unrhyw ddiben. Bydd gweddill y sicrheir hynny os yr iPhone o dan gwestiwn yn bodloni'r gofynion yna y defnyddiwr yn cael adferiad 100% gyda chlic ond ychydig.

Sut i adfer y ffeiliau a ddilëwyd ar iPhone gyda help Wondershare Dr. Fone?

Y broses sydd yn gysylltiedig â Wondershare y Dr. Fone yw'r un gorau ac am yr un rheswm, mae hefyd yn nodi y dylai'r defnyddiwr wneud yn siŵr bod y gorau a derminoleg mwyaf datblygedig defnyddir gyda chlic ond ychydig i wneud yn siŵr bod y nodweddion o'r radd flaenaf yn cael eu mwynhau. I wneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y canlyniadau gorau a argymhellir i wneud yn siwr y dilynir y broses a grybwyllwyd isod gan ei fod yn osgoi unrhyw broblem a broblem:

1. o'r URL http://www.wondershare.com/drfone-iphone-data-recovery.html Mae y defnyddiwr angen llwytho i lawr a rhedeg y cais i gychwyn y broses:

Download win version Download mac version

Is there a Recycle Bin on iPhone to save you from data loss

2 bydd defnyddiwr Gwnewch yn siŵr bod sgan ar y botwm ei bwyso fel bod y ffeiliau coll yn cael eu hadalw ar y ffôn ac mae hyn hefyd yn dangos pa mor syml yw'r defnydd a wneir o Wondershare Dr. Fone pan ddaw i ddefnyddwyr dibrofiad:

Is there a Recycle Bin on iPhone to save you from data loss

3 Bydd defnyddwyr Gwnewch yn siŵr bod y ffeil iechyd ac eraill yn ymwneud gwelir gwybodaeth am ffeiliau a adenillir yn drylwyr:

Is there a Recycle Bin on iPhone to save you from data loss

4 Gall y defnyddiwr Gwnewch yn siŵr y mae data naill ai adfer i ddyfais neu y cyfrifiadur fel y bernir ei fod yn addas:

Is there a Recycle Bin on iPhone to save you from data loss

Awgrymiadau er mwyn osgoi colli data ar iPhone

Dyma rhai awgrymiadau y dylid eu hystyried gan y defnyddiwr yn hyn o beth i wneud yn siŵr bod y gorau a gwasanaethau o'r radd flaenaf yn cael eu mwynhau heb unrhyw fater a broblem:

1. Mae'r data copi wrth gefn yw'r agwedd bwysicaf sy'n gwneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y gorau a gwasanaeth amddiffyn data o'r radd flaenaf.

2 Dylai cwmnïau ddatblygu llawlyfr mewn ffordd sy'n gwneud yn siŵr bod colli data ar yr iPhone yn beryglus, ac ni ellir dad-wneud. Unwaith y crëir ymwybyddiaeth defnyddwyr fydd y data yn ddiogel.

3. er mwyn osgoi colli data yn y cynghorir i ddefnyddwyr hefyd i wneud yn siŵr bod y rhaglenni meddalwedd adfer gorau yn cael eu defnyddio ar gyfer adfer neu ei gwneud yn hawdd.

Uchaf