Canolfan Addysg

Pwy sy'n gymwys i gael pris academaidd?
  • -Myfyrwyr coleg: Matriculating coleg, Prifysgol a gyrfa ysgol Mae myfyrwyr yn gymwys ar gyfer prisio academaidd.
  • -Myfyrwyr K-12: Mae myfyrwyr K-12 sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd yn gymwys ar gyfer prisio academaidd.
  • -Cyfadran a Staff: Mae K-12 a holl ôl-uwchradd Gyfadran ac aelodau'r staff yn gymwys ar gyfer prisio academaidd.

Pa fath o adnabod sy'n ofynnol ar gyfer pris academaidd
  • Ymhlith y mathau derbyniol o ID
  • -Cerdyn adnabod myfyriwr dyddiedig
  • -Cerdyn ID Cyfadran dyddiedig
  • -Cerdyn adnabod Staff dyddiedig

Nodyn: Hefyd mae angen llythyr gan ysgol ar ysgol papur pennawd ar gyfer K-12.


Prynu opsiynau addysg:

Cynrychiolydd gwerthu Wondershare addysg
Cysylltwch â 'n cynrychiolwyr gwerthiannau addysg Wondershare ar education@wondershare.com

Uchaf