Holl bynciau

+

Pethau mae angen i chi wybod am rheolwr cysylltu Samsung

Mae'n bosibl creu cysylltiad di-wifr rhyngrwyd ar eich ffôn Samsung defnyddio cyfrifiadur a cebl USB? Yn y modd hwn gall eich ffôn yn cael ei weithredu fel dyfais HSDPA USB yn arwain at gysylltiad rhyngrwyd. Efallai ei bod yn ymddangos fel cyflawniad yn amhosibl, ond mae'n Samsung yn gwneud yn gyd yn bosibl defnyddio rheolwr cysylltu Samsung. Os yr ydych yn clywed dim ond am y cais hwn heddiw, gadewch inni ddechrau o'r dechrau.

Beth yw rheolwr cysylltu Samsung?

Rheolwr cysylltu Samsung yn gais sydd wedi'i gynllunio i greu cysylltiad di-wifr yn y ddyfais Samsung defnyddio HSDPA USB. Mae'r cais hwn hefyd swyddogaeth eilaidd arall. Mae'n galluogi defnyddwyr i reoli cynnwys ar eu ffôn gan gynnwys negeseuon a chysylltiadau. Mae cais yn ei gwneud yn ofynnol HSDPA USB er mwyn gweithredu'n effeithiol ac mae rhyngwyneb ddigon syml fel arfer nad yw defnyddwyr newydd hyd yn oed yn cael unrhyw broblemau a llywio ei nodweddion.

Meddalwedd hwn ar gael i'w lawrlwytho ar gyfer gweddwon a Mac ac mae ei galluoedd ychwanegol ei gwneud yn hanfodol meddalwedd i wedi. Nid yw bob amser y bydd yn dymuno ei ddefnyddio i gysylltu i'r rhyngrwyd, nid pan gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio phroblem Wi-Fi uniongyrchol gan eich Samsung ffôn neu dabled. Fodd bynnag, efallai y bydd ei rheolaethol galluoedd ffeil eraill handi os oes angen trosglwyddo cysylltiadau, negeseuon neu gynnwys arall o'ch ffôn i'r cyfrifiadur.

Beth all y rheolwr cysylltiad Samsung yn ei wneud?

Fel y soniwyd uchod rheolwr cysylltu Samsung yn gais sydd wedi'i gynllunio i greu cysylltiad di-wifr ar ddyfais Samsung. Nid yw hynny'n fodd bynnag holl wna. Dyma ychydig o swyddogaethau y feddalwedd sy'n gallu.

 • Mae'r meddalwedd hwn yn caniatáu i berchennog dyfais symudol Samsung ei ddefnyddio i reoli ffôn neu ddyfais. Mae hon yn rôl bwysig iawn yn enwedig pan fyddwch am i greu copïau wrth gefn ar gyfer y data ar eich ffôn
 • Gellir defnyddio meddalwedd i reoli gosodiadau gwahanol ar ffôn Samsung gan gynnwys rhwydwaith signal, derbyniadau post, llyfr ffôn a negeseuon testun hyd yn oed. Nid yw'n swyddogaeth hanfodol ond gall handi ar un adeg neu'i gilydd.
 • Y ffaith bod y meddalwedd yn defnyddio cof bach USB HSDPA i sefydlu cysylltiad drwy amryfusedd yn ei gwneud yn bosibl i sefydlu llinell gyfathrebu rhwng eich cyfrifiadur a ffôn. Dyma beth oedd y meddalwedd dylunio i wneud. Fet inni ddweud nad dim ond fel gyda pob meddalwedd Samsung, rheolwr cysylltu yw beth y cafodd ei wneud i wneud yn berffaith.
 • Gellir defnyddio meddalwedd i greu ac anfon negeseuon testun newydd neu hyd yn oed ymlaen sydd eisoes yn bodoli pan sefydlwyd y cysylltiad rhwng y ffôn a'r cyfrifiadur. Heb amheuaeth mae hon yn nodwedd oer y cysylltiad rheolwr a ddefnyddir yn rheolaidd.
 • Gallwch hefyd dderbyn hysbysiadau o eich ffôn ar eich cyfrifiadur.

Gyda phob un o'i nodweddion, ceir ychydig iawn o bobl sy'n defnyddio y rheolwr cysylltu mewn gwirionedd. Mae'r rhesymau yn amrywio er bydd rhan fwyaf o bobl yn honni bod ddim angen arnynt neu y gall Kies gyflawni pob un o'r rhain yn dasgau llawn cystal os nad yn well na'r rheolwr y cysylltiad. Fodd bynnag, rydym o'r farn bod os ydych yn rhoi cyfle iddo, y meddalwedd hwn gall ddod yn rheolwr eich ffôn Samsung dewis. Wrth gwrs ceir rhai sydd ddim yn ei ddefnyddio oherwydd nad ydynt yn gwybod sut. Os nad ydych yn gwybod sut i ddefnyddio'r cysylltiad rheolwr, yr ydym wedi amlinellu sut i'w ddefnyddio ar gyfer ei swyddogaeth sylfaenol; sefydlu cysylltiad rhyngrwyd.

Sut i ddefnyddio rheolwr cysylltu Samsung

Dechrau drwy lawrlwytho y gyfres PC rheolwr cysylltu Samsung ac wedyn yn ei sefydlu. Dylai edrych rhywbeth fel hyn.

Cysylltu eich ffôn Samsung i'r cyfrifiadur gan ddefnyddio ceblau USB. Dylai meddalwedd yn canfod eich ffôn. Yn y stiwdio PC, ysgogi cysylltydd Samsung NPS rhyngrwyd. Dyma sut i wneud hynny.

 • Cliciwch ar y lleoliadau widgit
 • O dan ychwanegu / dileu swyddogaeth cydran, cliciwch ar ychwanegu cysylltydd rhyngrwyd

Unwaith yr ydych wedi gwneud hynny, gallwch gysylltu y rhyngrwyd gan ddefnyddio y stiwdio cyfrifiadur nawr. Dyma sut

 • Cliciwch ar y cysylltydd rhyngrwyd yn yr adran barochr
 • Ddewislen dewis ac yna gosodiadau cysylltu
 • Llenwch y manylion fel y gofynnwyd. Maent yn cynnwys eich enw, wlad, darparwr rhwydwaith, Rhif ffôn a ID defnyddiwr a ddefnyddiwch i cysylltu i'r rhyngrwyd.
 • Cliciwch iawn ac yna cau'r gosodiadau cysylltiad rhyngrwyd

I gysylltu â rhyngrwyd, cliciwch ar cysylltwch a wedyn ar Ie yn y ffenestr naid canlyniadol. Bydd eich cysylltu i'r rhyngrwyd mewn ychydig eiliadau. Gallwch wedyn fynd yn bennaeth a syrffio'r rhyngrwyd neu lawrlwytho ffeiliau oddi ar y rhyngrwyd.

Gadw mewn cof bod er ei swyddogaethau pwysicaf y meddalwedd, nid yw'n unig un. Byddwch yn gweld y rheolwr cysylltiad llawer mwy defnyddiol na cysylltydd rhyngrwyd yn unig.

Uchaf