Holl bynciau

+

Adnoddau cerddoriaeth

1. cerddoriaeth safleoedd
2. ap cerddoriaeth
3. cerddoriaeth awgrymiadau
4. cerddoriaeth uchaf rhestr
5. cerddoriaeth taflenni
6. cyfansoddwyr
7. artistiaid
8. eraill

Brynu cynnyrch cerddorol rhwydd trwy gerddoriaeth offeryn storfa ar-lein

Mae cerddoriaeth yn faes eang celf ac mae nifer fawr o bobl yn ceisio ymuno yn y maes hwn. Nid yw dim ond oherwydd eu bod yn helpu yn ymlacio eraill feddwl ac enaid, ond hefyd yn eu helpu i ddod yn boblogaidd ac yn cyrraedd i nifer fwy o bobl. Gall rhai nad oes ganddynt lais mesmerizing hefyd nodwch y maes hwn drwy ddod yn cerddor yn eu grwp. Bydd criw da yn unig gyda presenoldeb da cerddor yn ei. Ond offeryn cerdd da yn fawr iawn gorfodol i wella perfformiad unrhyw. Felly rhaid o'r fath cerddorion yn dod o hyd i siopau sy'n cynnig iddynt yr un fath neu o leiaf yn gynnyrch tebyg fel rhai a ddefnyddir gan rai chwaraewyr byd enwog.


Siopau ar-lein 10 uchaf i brynu offerynnau

Mae'r canlynol yn rhestr o siopau ar-lein y 10 uchaf y gall pobl brynu offerynnau amrywiol.


 1. www.guitarstreet.in: Dyma siop boblogaidd iawn lle byddai pobl yn ei chael ystod eang o offerynnau cerddorol ychydig fod ar gael o dan eu faner. Mae hyn yn cynnwys gitâr, drymiau, bysellfyrddau, harmonica, melodica, ffidil a hefyd accordians. Yn holl gynhyrchion hyn yn cael eu dosbarthu o dan adrannau ar wahân ar gyfer ymwelwyr i lywio hawdd i'w maes penodol o gynnyrch. Unwaith y bydd yr ymweliad adran, mae ganddynt opsiwn lleihau y cynhyrchion sy'n seiliedig ar eu gofynion. Gwyddys eu bod ar gyfer eu ystod eang o offerynnau a chefnogi dibrofiad a chwaraewyr proffesiynol. Gall ymwelwyr dalu trwy amrywiol gyfryngau, gyda dull hysbys llai o adneuo uniongyrchol i'w cyfrif. Un siom er yw bod y safle hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n byw yn India.
 2. instrument store Online

 3. www.musiciansfriend.com : Mae hyn yn gosod hawdd yn y rhestr 5 uchaf o bron unrhyw Tudalen Adolygiad oherwydd ei ystod eang o gynhyrchion ar wahân i'r manteision niferus y mae pobl yn cael ohono. Mae amrywiaeth eang o gynhyrchion cerddorol, sydd yn cael eu dosbarthu ar y math o offeryn y maent o dan gan y safle hwn. Un fantais aruthrol yw bod pobl nid yn unig ddod o hyd i offerynnau, ond hefyd eraill chyfarpar cerddorol megis fwyhawyr, siaradwyr, mike eu haddasu ar gyfer gwahanol offerynnau, taflenni cerddoriaeth a hefyd ar hyn o bryd i gynnal iddynt, ar wahân i eraill nodweddion o'r fath. Mae y safle hefyd yn cynnig gostyngiadau ar gyfer eu cynhyrchion, a hyd yn oed yn darparu llongau rhyngwladol am ddim pan fydd pobl yn ei brynu tu hwnt i bris penodol. Un anfantais yw y byddai pobl yn yr ardal prif gategoreiddio i ychydig o dagfeydd a byddai yfed ychydig o amser i ddod o hyd i gynnyrch o'u dewis.
 4. instrument store Online

 5. www.furtadosonline.com : Mae safle Indiaidd arall sydd wedi llwyddo i ddod o hyd i le yn y rhestr hon, oherwydd ei osodiad syml gydag ystod eang o gynnyrch y mae yn ei safle. Mae'n gwneud y chwilio yn hawdd i unrhyw berson sydd yn ymweld â safle fel y mae'n ei helpu i ddod o hyd i gynnyrch drwy ddulliau gwahanol 3. Mae ganddynt hefyd holl traddodiadol fel dda chyfarpar diweddaraf sydd ar gael yn y farchnad. Maent hefyd yn darparu cludiant am ddim ar gyfer eu cwsmeriaid pan fyddant yn prynu tu hwnt i ffi penodol. Eu cyflwr y byddai codi tâl cwsmeriaid os ydynt yn dewis ar gyfer dull gwahanol llongau neu ddarparu cyflogedig ar gyfer pianos yw'r hyn sy'n gwneud y cwsmeriaid ddod o hyd i fel con ar wefan effeithlon fel arall.
 6. instrument store Online

 7. www.Amazon.com Siop ar-lein poblogaidd iawn lle y gall pobl brynu mathau amrywiol o gynhyrchion, y safle hwn hefyd yn helpu pobl i ddod o hyd i amrywiaeth eang o gynnyrch cerddorol y gellir eu dychmygu o. Mae ganddo amrywiaeth eang o gasgliadau ac rhoi iddynt yn gyflym i bobl cyn y gallant hyd yn oed feddwl. Er bod nifer o elfennau cadarnhaol o'r fath, y safle ond mae offerynnau ganolog rhanbarth bennaf. Os bydd pobl am brynu cynnyrch yn eu lleoliad, mae ganddynt eu prynu drwy yr un cwmni, ond mewn rhanbarth gwahanol lle y byddent ar gael. Mae hyn yn golygu bod y caent y cynnyrch dim ond ar ôl rhai diwrnodau, a hefyd y byddai'n rhaid iddynt dalu cynhyrchion hyn ar gyfer llongau rhyngwladol.
 8. instrument store Online

 9. www.music123.com : Mae hyn yn bell yn y safle gorau yn y rhestr hon sydd nid yn unig mae amrywiaeth eang o gynnyrch, ond hefyd yn darparu y bobl gyda chyfleusterau niferus er budd pobl. Un o fanteision mawr yw eu bod yn y casgliad cyfan wedi'u dosbarthu o dan y meini prawf amrywiol. Ers y caiff ei redeg gan deulu, maent hefyd yn annog artistiaid egin drwy gael chyfarpar tebyg hyd yn oed ar gyfer eu grŵp oedran. Gall pobl ddod o hyd i gyfleusterau eraill sy'n ei gwneud yn siop ar-lein enwog yn fyd-eang i bobl ledled y byd ar gyfer eu hanghenion cerdd am bris gostyngol. Tra y mae cwmnïau eraill sicrhau eu bod yn darparu llongau byd-eang am bris pitw neu hyd yn oed am ddim gyda Bil uchod pris penodol, nad ydynt yn darparu unrhyw Mae darparu llwythi am ddim neu hyd yn oed yn llai ar gyfer nwyddau rhyngwladol.
 10. instrument store Online

 11. www.musiciansbuy. com : Os yw agwedd ariannol y mae cynnal chi rhag gwneud eich prynu o offeryn cerdd ansawdd, gall pobl pennaeth i siop ar-lein hwn yn uniongyrchol. Hyn yn siop ar-lein yn brolio am amrywiaeth eang o gynnyrch ar gyfer y bobl i brynu am bris gostyngol. Y rhwystr er bod y bobl yn gallu canfod eu gwasanaethau yn Unol Daleithiau ac unrhyw le arall yn unig.
 12. instrument store Online

 13. www.musicalinstrumenthaven.com : Er bod nifer o safleoedd y gall pobl brynu eu cynnyrch, mae'r safle hwn yn sicrhau bod pobl yn cael eu cynhyrchion ofynnol hawdd. Mae'r safle hwn yn darparu pob offeryn a ddefnyddir mewn gwahanol rannau o'r byd a hwy hefyd yn darparu i gwsmeriaid gwahanol sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol rannau o'r byd. Un anfantais yw bod os mae pobl yn tanysgrifio i eu cylchlythyr sy'n ymwneud â offeryn penodol, yn anfon ei rheolaidd ar gyfer bron pob eu cynhyrchion a all fod yn ysgytwol ar adegau. Ond syml y gall pobl yn optio allan o eu tanysgrifiad ar unrhyw adeg yn hawdd.
 14. instrument store Online

 15. www.zzounds.com : Os bydd pobl yn dymuno prynu rhai offerynnau cerddorol cyffredin sydd ar gael sydd ar gael iddynt, gallant hefyd ymweld â safle hwn. Ond dim ond byddent yn cael mynediad at yr offerynnau arferol, sy'n gallu bod yn anfantais i'r rhai sydd am brynu offeryn unigryw ac yn brin.
 16. instrument store Online

 17. www.jacksmusicstore.com: os mae pobl yn chwilio am safle effeithiol sy'n eu helpu i gwblhau eu trafodion cyflym, yna byddai hyn fwy na thebyg yn y safle gorau ar eu cyfer. Mae amrywiaeth eang o gynhyrchion y buddion o bobl er efallai y safle yn edrych yn anniben gan ei gwneud yn anodd i bobl ddeall yn hawdd.
 18. instrument store Online

 19. www.wichitaband.com: Mae'n debyg y byddai y safle o leiaf rancio y safle hwn. Mordwyo yn y safle hwn yn anodd mewn gwirionedd mae hynny'n ei gwneud fel y prif reswm i bobl ei gael fel eu dewis olaf. Ond mae nhw'n wneud iawn am hyn drwy ddarparu cynhyrchion personol ar gyfer eu cwsmeriaid yn seiliedig ar eu gofynion mewn cyfnod byr iawn o amser ac am bris rhesymol.
 20. instrument store Online

Uchaf 3 siopau ar-lein ar gyfer offerynnau ail law

Mae defnyddio'r technegau hyn yn helpu pobl yn prynu cynnyrch sy'n newydd sbon. Ond y mae yna bobl sy'n ni fyddai gallu fforddio pris uchel am ddarn ffres o offeryn a fyddai'n barod i setlo i lawr gyda chynnyrch ail law. Mae gwefannau 3 canlynol helpu i gael cynnyrch o'r fath yn hawdd.

 1. www.hobgoblin.com : Dyma'r safle mwyaf dewisol i bobl sydd am brynu offerynnau o'r fath ail law. Prif fantais yw y gallant ganfod iddynt am bris rhad iawn gyda llongau lleol am ddim ar gyfer cynnyrch a brynir dros swm penodol. Ond mae y safle ffi llongau uchel ar gyfer cynnyrch rhad.
 2. instrument store Online

 3. www.andertons.co.uk : Dyma safle arall sy'n darparu amrywiaeth eang o gasgliadau am brisiau gwahanol. Mae gan bobl fynediad i gynhyrchion arferol ar gyfer eu defnydd rheolaidd, yn ogystal â vintage cynhyrchion i helpu pobl i adeiladu eu arddangos. Ond fyddai dim ond pobl o'r DU yn gallu prynu oddi ar y safle.
 4. instrument store Online

 5. www.eBay.com : Yn fyd-eang bresennol safle, pobl gall ddod o hyd i wahanol fathau o gynnyrch sydd ar gael yn y safle hwn a hefyd yn darparu cludo byd-eang. Ond roedd y cyfleoedd i bobl ddod o hyd i gynnyrch o'u dewis yn llai o'i gymharu â dau gynnyrch eraill.
 6. instrument store Online

Lawrlwytho cerddoriaeth am ddim gyda TunesGo

box

Wondershare TunesGo-lwytho trosglwyddo a rheoli eich cerddoriaeth ar gyfer eich iOS/Android dyfeisiau

 • YouTube fel ffynhonnell eich cerddoriaeth personol
 • Trosglwyddo eich cerddoriaeth o iOS eich dyfais
 • Defnyddio iTunes â Android
 • Cwblhau eich llyfrgell gerddoriaeth cyfan
 • Trwsio id3 Tagiau, gorchuddion, copi wrth gefn
 • Rheoli cerddoriaeth heb iTunes cyfyngiadau
 • Rhannu eich iTunes rhestr chwarae


Uchaf