Holl bynciau

+

5 effeithiau fideo mawr yn Adobe Premiere a sut i'w defnyddio

Mae premiere cyfoeth o effeithiau gydag ef, cyfuno ychydig gall rhoi eich canlyniadau gwych. Dyma ychydig o syniadau ar effeithiau y gall ei gyflawni gan y Llyfrgell safonol i greu canlyniadau diddorol ar gyfer eich prosiectau.

1. Mae effaith 8mm

Mae un o fwy poblogaidd yn edrych dymuniad pobl, ceir nifer o ategion masnachol i ail-greu'r edrych 8 mm o ganlyniad, fodd bynnag, ceir ffyrdd o wneud eich ffilm edrych fel y daeth oes arall heb unrhyw ategion, fel y cawn weld.

Y cam cyntaf i gyflawni hyn yw addasu y gyfradd ffrâm. Cofnododd 8 mm camerâu ffilm ar 12, 14, 16 neu 18 fframiau yr eiliad, ac felly mae angen i ostwng y gyfradd ffrâm o ein ffilm i efelychu hyn. Tynnu sylw at y clip a ydych yn gweithio ar yn yr amserlen ac yn y tab effeithiau ar y chwith ar waelod Mae naill ai ddod o hyd i amser Posterize effaith neu math 'post' yn y bar chwilio i fynd iddo.

Adobe Premiere Effect

Llusgwch effaith honno ar y clip ac mae hyn yn eich galluogi i addasu'r gyfradd ffrâm y clip.

Bellach y gallwn newid y ffrâm cyfradd, efallai y byddwch am arbrofi yma ar gyfer chwaeth bersonol, ond caf fframiau 14 yr ail yn rhoi amcangyfrif da.

Adobe Premiere Effect

Nesaf yr ydym hyd yn ychwanegu lliw RGB effaith Corrector

Adobe Premiere Effect

Yma ydych chi'n gosod gama 1.6, unwaith eto, daw'r chwaeth bersonol i hyn, mae'n broses greadigol wedi'r cyfan, ceisiwch newid gosodiadau ac chael rhywbeth rydych yn hoffi, euthum ymlaen hefyd i newid ddyrchafu i 0.2 ac ennill i 0.8

Adobe Premiere Effect

Effaith terfynol i ychwanegu yw arlliw

Adobe Premiere Effect

Heblaw cyflymder, efallai y nodwedd ddiffiniol o stoc 8 mm yn y arlliw, daeth hyn mewn dau flavors, arlliw gwyrdd oerach ac arlliw oren cynnes. Er mwyn cyflawni hwn yn edrych, unwaith Rydym yn gymwys yr Hidlydd at y clip gallwn osod arlliwiau ddu a gwyn drwy glicio ar bob un i fagu y Pigwr lliwiau a dewis lliw addas, unwaith eto, gall ychydig o arbrofi yma yn gweithio gwyrthiau.

Adobe Premiere Effect

Y cam terfynol yw pennu'r swm i arlliw. Mae'r gwerth hwn yn dibynnu llawer ar yr effaith yr ydych yn chwilio am, ond ymddengys fod 40% yn fan cychwyn da.

Mae gennych, effaith 8 mm.

Adobe Premiere Effect

Cam ychwanegol yma, yw dod o hyd i glip troslun 'dechrau a llwch', ac yn y gorffennol ar y llinell amser ar ben eich clip wedi ei newid i roi ei edrych oed yn ogystal y cywiriadau lliw ac yn y blaen, ond mae llawer yn canfod dim ond y lliwiau wedi'i olchi allan, addasiad cyfradd arlliw a ffrâm yn berffaith ar gyfer unrhyw brosiect.

2. Mae effaith Ken Burns

Enwyd ar ôl yr hanesydd enwog a crëwr ffilmiau Ken Burns effaith yw defnyddio gyfan a chwyddo o fewn delwedd lonydd i greu argraff o symud. Roedd Ken ar waith yn aml yn ei waith ar y sifil rhyfel America a gweithiau hanesyddol eraill lle ffilm symud syml nad oedd opsiwn.

Yr allwedd i'r perwyl hwn yw defnyddio paramedrau keyframes a sefyllfa.

 clip neu ddelwedd yn yr amserlen, y cam cyntaf yw i lywio i'r ffrâm gyntaf.

Adobe Premiere Effect

Yma yr wyf yn defnyddio delwedd braf o Hari.

Gyda'r llinell amser ar y ffrâm 1, ewch i'r panel rheoli effeithiau, a cliciwch yr eicon oriawr amseru wrth y sefyllfa a'r raddfa paramedrau o fewn y gosodiadau fideo, mae hyn yn creu keyframe a gosod ar raddfa a sefyllfa.

Adobe Premiere Effect

Oherwydd bydd Premiere ychwanegu yn keyframes newydd yn awtomatig pan fydd unrhyw paramedr yn addasu osod unwaith drwy yr oriawr amseru, gwneir y gwaith caled i ni mewn gwirionedd gan y meddalwedd, felly, yn awr mae arnom angen i lywio ffrâm y clip diwethaf, addasu y paramedrau a Crëir y keyframe i ni ar hyn o bryd.

Addasu maint ychydig a sefyllfa, a yw hi'n eithaf llawer. Gallwch hefyd arbed hyn fel dewis rhagosodiad i'w defnyddio yn ddiweddarach gan gwneud yn siŵr bod y paramedr raddfa a cliciwch arbed rhagosod i brig dde. Bydd hyn yn arbed yr ystod gyfan o gyfan ac yn chwyddo eu defnyddio pryd bynnag y mae eich dymuniad.

3. ddu a gwyn

Y ffordd symlaf, ond yn y prosiect iawn, effeithiau mwyaf effeithiol y gallwn ei weithredu yn ddu a gwyn. Nid yw popeth, ond mae ffilm ddu a Gwyn y gallu hwn i gyfleu naws ac awyrgylch sy'n anodd ei esbonio, ac fel y cyfryw mae'n cael effaith gwerth chweil i unrhyw un Meistr.

Y newyddion da yw mae'n syml i'w wneud ac yn gadael digon o le ar gyfer rhyw botsian gyda'r gosodiadau i gael ychydig iawn edrych ar ôl yr ydych yn.

Llwytho'r hyd y clip ar eich llinell amser, ac o fewn yr effeithiau panel naill ai math 'black & white' i'r panel chwilio neu ewch i reoli delwedd a Llusgwch effaith DU a Gwyn ar eich clip yn yr amserlen. Hei wyrth! Ffilm ddu a gwyn.

Adobe Premiere Effect

4. sgrin gwyrdd

Un arall o hoff i bobl i geisio, ac eto yn gwneud un arall y Premiere yn hawdd i ni ei ddefnyddio. Sgrin werdd, y term technegol Mae chroma allweddol, yn galluogi llawer o effeithiau eu defnyddio ac efallai rhan fwyaf o bobloedd cyflwyniad cyntaf i effeithiau arbennig yn fideo.

Y peth gwych yw Premiere wedi arf a adeiladwyd yn i wneud hyn, felly yma bydd gerdded drwy'r camau sydd i'w cymryd. Y cam cyntaf yw i osod y ffilm yn cymryd lle'r ardaloedd gwyrdd ar y llinell amser, sicrhau hyn ar y trac Fideo un.

Nesaf yn ychwanegu y clip ail, yr un sy'n cynnwys y sgrin gwyrdd, ar y llinell amser fel trac Fideo 2, uniongyrchol uchod y clip cyntaf.

Bellach fynd at y panel effeithiau a'r math 'Croma' neu lywio drwy effeithiau fideo ac Mewnbynnwyd i ganfod yr effaith chroma allweddol.

Adobe Premiere Effect

Llusgwch effaith honno ar y clip sgrin werdd i'w roi ar waith.

Adobe Premiere Effect

Bellach mae'n gwestiwn o ddewis lliw eu disodli gan ddefnyddio'r offeryn eyedropper yn syml.

Bellach addasu lleoliad y tebygrwydd nes mae y fideo ar y trywydd iawn, un yn disodli gwyrdd. Gall eich hogi hyn gyda blend, trothwy a cutoff, arbrawf i gael yr effaith a ddymunwch.

Adobe Premiere Effect

Yna syml arbed y prosiect ac yn ei gwneud yn ôl yr angen.

Sgrin werdd gyda ffwdan gofynnol.

5. goleuadau effeithiau

Un o'r pethau anoddaf i reoli pan ffilmio yn y goleuadau, am y rheswm hwn, mae effeithiau golau yn dod yn boblogaidd iawn, maent yn aml a ddymunir ac yn hynod o effeithiol, ac yn ffodus i ni mae'r Premiere yn cynnwys detholiad i ni.

Fel erioed, yn dechrau gydag glip yn llwytho ar y llinell amser, yna chwilio ar gyfer goleuadau yn y panel effeithiau.

Adobe Premiere Effect

Y rheolaethau yn eithaf cynhwysfawr yma, cynnig 3 math golau gwahanol, a hyd at 5 goleuadau yn y cyfanswm. Gallwch newid lliw, dwysedd, ffurf a chyfeiriad pob golau fel y dymunwch gyda'r rheolau i'ch galluogi chi i greu bron unrhyw effaith y gallech ddymuno. Hwn yw un o'r effeithiau hynny y mae angen ichi i arbrofi gyda dim ond dod o hyd i edrych a ydych yn hoffi, ceir cynifer o bosibiliadau gyda nifer o opsiynau ar gael.

Adobe Premiere Effect

Gobeithiaf hyn helpu chi gyda rhai o effeithiau mwy dymunol sy'n bosibl gyda Premiere, rhai, fel Black Gwyn, yn hynod o syml i'w defnyddio pan fyddwch yn gwybod ble i fynd, tra bod eraill, megis y edrych ffilm 8 mm, mae angen ychydig mwy o waith, ond yn sicr werth chweil ar gyfer y gwahaniaeth y gallant ei wneud at unrhyw brosiect.

Uchaf