Holl bynciau

+

Sut i argraffu negeseuon testun Samsung

Pam ydych chi am argraffu negeseuon testun?

Gall fod llawer o resymau dros hyn. Trafodir rhai ohonynt isod:

  • Cofnodion swyddogol – Os ydych yn defnyddio eich ffôn symudol Samsung at ddefnydd swyddogol yn enwedig lle y ffôn a roddwyd i chi gan y sefydliad rydych yn gweithio ar gyfer a negeseuon y byddwch yn ei gael ar ei yn swyddogol, mae cael negeseuon testun a argraffwyd yn sicrhau bod y negeseuon yn dogfennu a gellir cyflwyno i'r personau awdurdodedig pryd bynnag y bo angen.
  • Gwelededd clir ac yn cyfeirio at – Ers y syniad o drosglwyddo eich ffôn i awdurdodau uwch er nad yw'n cyfeirio at y negeseuon testun Mae swnio'n gweddus, mae'n dod yn bwysig cael y negeseuon a argraffwyd. Mae copi caled o'r negeseuon hefyd yn ei gwneud yn haws eu cyflwyno i awdurdodau pan fydd angen wrth gyfeirio at yr â y sgwrs.
  • Diogelwch – Ar ôl pob ffôn symudol yn unig ddyfais gall chwalu unrhyw amser. I wneud yn siŵr nad ydych yn colli eich negeseuon pwysig, rydych yn cael eu hargraffu ac gadw copi caled o'r negeseuon mewn man diogel. Weithiau efallai y byddwch hefyd am gael copïau lluosog o negeseuon eu hargraffu fel copi wrth gefn.

Sut i argraffu negeseuon testun Samsung

Yn Gorchymyn argraffu negeseuon testun o ffonau clyfar eich Samsung, eich cam cyntaf yw symud y negeseuon o eich ffôn i eich cyfrifiadur, ac yna defnyddio'r argraffydd i gael yr allbrint o'r negeseuon o'ch dewis. Ymhlith holl y teilwng o raglenni ar gael yn y farchnad, mae Wondershare MobileGo yn gwasanaethu diben bur dda ac mewn ffordd syml.

Gall y weithdrefn hon cyfan gael ei gyflawni mewn camau 4 gan ddefnyddio Wondershare MobileGo, a rhoddir y cyfarwyddiadau i wneud y gwaith isod:

Cam 1 Lansiad Wondershare MobileGo ac yn cysylltu eich ffôn Samsung i'r cyfrifiadur

  1. Ar ôl rydych chi wedi gosod Wondershare MobileGo, yn lansio rhaglen drwy ddwbl-glicio'r eicon.
  2. Defnyddiwch y cebl data a ddaeth gyda'r eich ffôn Samsung i gysylltu eich ffôn clyfar i'r cyfrifiadur. (Mae Samsung Galaxy Nodyn 4 ddefnyddir yma i ddangos y camau.)
  3. Aros nes mae Wondershare MobileGo yn canfod y ffôn ac yn gosod y gyrwyr gofynnol ar y cyfrifiadur a ffonau clyfar.
  4. Ar eich ffôn clyfar, fanteisio unwaith mae blwch USB caniatáu difa chwilod yn pops, i weld y blwch ticio bob amser gadael i'r cyfrifiadur hwn . (Dewisol)
  5. Fanteisio yn iawn i roi eich caniatâd i ganiatáu i'r ffôn Samsung ymddiried yn y cyfrifiadur ei fod wedi'i gysylltu.

How to Print Text Messages from Samsung

Cam 2 Trosglwyddo negeseuon o Samsung i PC

1. yn ôl ar y cyfrifiadur, gan y cwarel chwith y rhyngwyneb MobileGo Wondershare agor, cliciwch i ddewis y categori SMS .

2. aros am y negeseuon i gael eu llwytho ac ar y sgrin.

How to Print Text Messages from Samsung

3. o negeseuon ar gael yn y cwarel canol y rhyngwyneb, wirio blychau ticio sy'n cynrychioli y rhai yr ydych yn dymuno cael eu hargraffu.

4. Cliciwch y botwm allforio o'r brig.

How to Print Text Messages from Samsung

5. unwaith y mae Arbed fel blwch yn agor, yn pori ar gyfer y lleoliad a ble yr hoffech gadw'r ffeil.

6. gan y cadw fel math rhestr estynnol ar y gwaelod, ddewis ffeiliau Txt (.txt).

7. yn y maes enw'r ffeil , nodwch enw ffeil yn hawdd ei deall.

8. Cliciwch y botwm arbed wrth wneud.

How to Print Text Messages from Samsung

Cam 3 Argraffu negeseuon testun

1. pan y mae Wondershare MobileGo yn dangos y Blwch arbed fel ffeil ar ôl arbed ffeiliau, cliciwch y botwm Agor ffolder i fynd i'r lleoliad lle roeddech chi wedi cadw ffeil testun.

How to Print Text Messages from Samsung

2. dwbl-glic i agor y ffeil testun.

3. gan y bar dewislen agor ffeil, cliciwch ffeil.

4. o'r ddewislen arddangos, cliciwch argraffu ac yna dilyn y dull traddodiadol i argraffu y negeseuon sydd wedi'u cynnwys yn y ffeil.

How to Print Text Messages from Samsung

Awgrymiadau ychwanegol

Ar wahân i argraffu y negeseuon testun uniongyrchol o'r ffeil pad ysgrifennu, gallwch hefyd gopïo y negeseuon i unrhyw eraill, mwy datblygedig prosesydd geiriau megis MS Word er mwyn gwneud rhai newidiadau smart fel tynnu sylw at y geiriau pwysig, bwledi neu baragraffau yn ychwanegu at y negeseuon hir, ac ati.

Mewn unrhyw fath uwch prosesydd geiriau, gallwch hyd yn oed yn cynyddu maint y geiriau pwysig neu argraffydd lliw y testun sydd angen sylw ar unwaith.

Casgliad

Swyddogol neu personol, mae bob amser yn syniad da i gadw copïau wrth gefn eich negeseuon testun, ar ffurf copi caled pryd bynnag y bo angen. Mae gwneud hynny yn sicrhau Mae gennych fynediad at y wybodaeth bwysig hyd yn oed os eich dyfeisiau colli ei data neu os ydych am i lanhau ei gof i letya stwff newydd.

Uchaf