Holl bynciau

+

Adfer cerdyn cof

1 adfer data o'r cerdyn gwahanol fathau
2 adfer data o frandiau cerdyn cof gwahanol
3 adfer cerdyn cof o dan senarios gwahanol
Mae 4 yn bennu gwall cerdyn cof
Cerdyn cof llwgr ei ddifrodi 5
6 adennill ffotograffau/fideos
Cerdyn 7 adfer meddalwedd

Micro SD cerdyn adfer

Beth yw micro SD cerdyn a lle y caiff ei ddefnyddio?

Micro SD yn ddiogel a dull o wneud yn siŵr bod y data y defnyddiwr wedi'i gadw o fewn cerdyn fel bod y mynediad yw byth yn hawdd. Yn y gair micro SD telerau SD saif ar gyfer digidol diogel ac am yr un rhesymau a gellir mwynhau manteision gan y defnyddiwr gyda rhwyddineb a boddhad. Mae hefyd yn nodi y gall y defnyddiwr wneud yn siwr bod na ddefnyddir y cynnyrch yn unig yn y ffonau symudol, ond gyda datblygiadau mewn technoleg Mae hefyd yn nodi bod Mae llawer o chwaraewyr cludadwy a dyfeisiau sain, fideo hefyd sue cyfrwng hwn i storio gwybodaeth. Gorau ac y brif fantais o ddefnyddio micro SD yw y gall y defnyddiwr wneud yn siŵr bod y data yn cael eu cadw mewn lleoliad y gellir ei chuddio hawdd gan llygaid a/neu yr un rheswm yn y ffordd orau i storio gwybodaeth bersonol a hynod dosbarthiadol a oedd wedi bod yn beth cyffredin ymhlith y defnyddwyr yn y gorffennol a hyd yn oed yn yr oes bresennol y defnyddiwr yn gwneud yn siŵr bod y mater o storio gwybodaeth am ei ddatrys a gall y person yn cael y canlyniadau gorau ar gyfer storio gwybodaeth breifat.

Sut i adennill ffotograffau wedi'u dileu o'r micro SD?

Wondershare Photo Recovery yw'r arf gorau a gwneud yn siŵr nad adfer data yn fater o gwbl. Pan ddaw i ffotograffau wedyn yn cael eu hystyried y gorau a nododd y ffyrdd o'r radd flaenaf i wneud yn siŵr y rhoddir y gorau i'r defnyddwyr ac am yr un rheswm yw bod bob amser yn y sgôr o Wondershare Photo Recovery uchel o'i gymharu â eraill meddalwedd rhaglenni tebyg genre. I gael y gorau allan o'r rhaglen y cynghorir i wneud yn siŵr bod ni yn y broses sydd wedi'i grybwyll yma yn cael ei defnyddio dim ond ond dylai y defnyddiwr hefyd wneud yn siŵr y darperir y gorau i'r system ac i hunan gan adennill y lluniau hynny yn bendant yn y cof ar gyfer y defnyddwyr. Y broses yn rhy hawdd i ddilyn ac ond hefyd gyda rhwyddineb a boddhad y gellir gwneud y cais.

Lawrlwytho am ddim Lawrlwytho am ddim

1. yr URL h.y. http://www.wondershare.com/data-recovery/photo-recovery-guide.html yw ymweld â'i wneud yn siŵr bod gan y defnyddiwr yn cael y canlyniadau gorau ac yn lawrlwytho y rhaglen sydd wedi'i osod a rhedeg i gael y prif ryngwyneb:

 Micro SD card recovery

2 yn dewis. gyriant o lle mae'r data yn i e adfer yn y cam nesaf, a gellir ei wneud unwaith y bydd yn taro y botwm cychwyn:

 Micro SD card recovery

3. y botwm sganio wedyn yw pwyso i wneud yn siŵr bod y lluniau yn cael eu hadfer yn cael eu harddangos heb unrhyw fater:

 Micro SD card recovery

4. Gall y defnyddiwr yn dewis y lluniau sy'n cael eu hadalw a dylai wneud yn siwr bod y botwm adfer yn pwyso i adfer y rhai dan sylw i gyd ac i orffen y broses yn llawn.

Sut i wneud cerdyn SD micro adferiad gyda gyfan yn offeryn adfer un

Unwaith eto mae'n gorau ac mae fwyaf o'r radd flaenaf yn arfau y gallai wneud yn siŵr bod yr adferiad yn cael ei wneud yn y modd gorau. Dylai y defnyddiwr wneud yn siŵr bod fel yn Wondershare Photo Recovery y dull arall o Wondershare Data Recovery yn cael ei defnyddio i wneud yn siŵr nad yw ffeiliau yn hadalw yn unig ond y os methu offeryn adfer Llun, yna gall Wondershare Data Recovery yn helpu'r defnyddiwr i gael lluniau a fformatau eraill gyda rhwyddineb a boddhad heb fynd i unrhyw ffwdan o gwbl. Cynlluniwyd y rhaglen benodol i wneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn cael y canlyniadau gorau, a hefyd y gefnogaeth Wondershare o'r radd flaenaf o ran y mater sy'n codi o bryd i'w gilydd. I wneud yn siŵr bod yr offeryn yn cael ei ddefnyddio yn y modd gorau a argymhellir i wneud yn siŵr bod y broses y bydd eu crybwyll isod yn cael ei dilyn yn y ffordd sydd orau i wneud yn siŵr bod y canlyniadau yn wych:

Lawrlwytho am ddim Lawrlwytho am ddim

1. yr URL y cynnyrch yw yn clicio i lawrlwytho'r ffeil a'i osod

 Micro SD card recovery

2. y math o ffeil sy'n eu hadalw wedyn yw eu dewis:

 Micro SD card recovery

3. lleoliad y ffeil wedyn yw eu dewis i fynd:

 Micro SD card recovery

4. unwaith y bydd y ffeiliau yn cael eu hadfer gall y defnyddwyr wneud yn siŵr y caiff y rhai sydd eu hangen eu hadennill a gadewir eraill.

 Micro SD card recovery

Defnyddio manteision ac anfanteision micro SD cerdyn

Canlynol yn y manteision a'r anfanteision sy'n gysylltiedig â defnyddio micro SD cerdyn:

Manteision

1. Mae'r data y defnyddiwr yn parhau i fod yn ddiogel o fewn sglodion bach y gellir eu dilyn ar unrhyw adeg heb unrhyw fater.

2. y cerdyn SD micro yn dda iawn yn gwneud yn siŵr bod y gorau a gwasanaethau o'r radd flaenaf yn cael eu defnyddio mewn perthynas â data cyfrinachol.

3. Mae cardiau micro SD yn ffynhonnell dda o wneud yn siŵr bod y stwff adloniant yn cael ei drosglwyddo o un ddyfais i un arall.

4. cardiau SD yn ddiwyd iawn hefyd fel y gellir ei chuddio gan y golwg yn rhwydd heb unrhyw ymdrech.

Anfanteision

1. Os yw y cerdyn yn difrodi yna data oll wedi diflannu, ac na ellir eu hadfer yn rhai sefyllfaoedd o gwbl.

2. Mae hefyd yn nodi bod y micro SD yn fach iawn ym maint a felly y gall fod yn gyfeiliornus ac o ganlyniad unwaith eto yn y data wedi mynd.

Awgrymiadau ar sut i amddiffyn rhag colli data ar micro SD cerdyn

Dyma rai o'r awgrymiadau y dylid ei ddilyn i gyflawni'r dasg dioddef:

1. Dylid cadw Mae cardiau micro SD oddi wrth ddŵr neu sylweddau tebyg eraill o fewn y blwch a wnaed eu storio.

2. Dylid defnyddio Mae cardiau micro SD gyda gofal eithafol, a dylid cymryd diwydrwydd a gofal arbennig pan fydd y data yn cael ei drosglwyddo.

3. Dylid cadw Mae cardiau micro SD i ffwrdd o'r gwres a dylid golau'r haul ac mae'n gwneud siwr mae maent byth yn rhwystro y data y tu mewn.

Uchaf