Holl bynciau

+
Home > Adnoddau > Utility > Beth a sut i drwsio Kernel32.dll gwall

Beth yw a sut i drwsio Kernel32.dll gwall

Yr ydych yn boendod gan negeseuon gwall Kernel32.dll pan fyddwch yn cychwyn eich cyfrifiadur neu'n agor ceisiadau?

"Achosodd explorer fai tudalen annilys mewn modiwl Kernel32.DLL"

"Gwall yn Kernel32.dll"

"Achosodd Commgr32 fai tudalen annilys mewn modiwl Kernel32.dll"

"Mae [enw'r rhaglen] yn achosi gwall yn y Kernel32.dll"

"Ni ellir canfod Kernel32.dll"

"Methodd y rhaglen ffeil oherwydd ni chafwyd Kernel32.dll"

Pan welsoch y neges neu yn debyg i hyn, mae'n dangos bod y ffeil Kernel32.dll yn ar goll neu'n llwgr. Fel gwallau eraill gofrestrfa, efallai y bydd y gwall kernel32.dll yn achosi problemau fel torri ar draws rhaglen neu gau system hyd yn oed yn llawn. Yn yr achos hwn, yn dod yn eich cyfrifiadur blymio a eich system Windows yn risg.

Beth yw'r gwall Kernel32.dll?

Gwall wrth Kernel32.dll yn fath o wallau DLL cyffredin sy'n bennaf yn clymu â ' ffeiliau gofrestrfa annilys neu'n anghywir, ymosodiadau meddalwedd ysbïo, llygredd yn ffeil Kernel32.dll a hen ffasiwn DLL ffeiliau ac eraill. Os bydd gwall Kernel32.dll yn digwydd ar eich cyfrifiadur, dylech wirio a ffeil Kernel32.dll yn system gweithredu Windows yn ddilys ai peidio.

Sut mae trwsio'r gwall Kernel32.dll?

Mae ar gael i osgoi Kernel32.dll gwall gan diweddaru ffeiliau Windows a rhaglenni system yn rheolaidd. Mae gwall Kernel32.dll yn digwydd pan mae cais neu'r rhaglen yn ceisio cael gafael ar le cof gwarchodedig y Kernel32.dll. Mae ffeil Kernel32.dll yn chwarae rôl bwysig mewn rheoli gor-ddefnyddio cof. Mae'n bosibl cael gwared â llaw ar Kernel32.dll ond nid yw mor hawdd i berfformio a bydd unrhyw gamgymeriad yn cynyddu y posibiliadau o niwed yn y system.

Er mwyn ar unwaith ac yn effeithiol yn trwsio gwall Kernel32.dll, gallwch ddefnyddio meddalwedd tiwnio'r PC glân oddi ar y gofrestrfa diswyddo ac atgyweirio gofrestrfa broblem. At hynny, mae'n perfformio gwarchodaeth amser real i atal eich cyfrifiadur rhag firysau neu hacker, a trwsio gwallau eich cyfrifiadur yn awtomatig yn syth.

Cwestiynau sy'n gysylltiedig â cynnyrch? Siarad yn uniongyrchol â 'n tîm cymorth >>

Uchaf